PTA Surabaya
List Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Dra.Hj.Suffana Qomah
Panitera Muda Hukum
19641025.199303.2.002
Gol. Pangkat Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Dra. Hj. Muzayyanah, M.H
Panitera Muda Banding
19680804 199503 2 002
Gol. Pangkat Ruang : Pembina (IV/a)