Berita Pengadilan Agama Pacitan
Pemeriksaan Setempat Atas Objek Sengketa Perkara Kewarisan di Desa Arjowinangun Kec. Pacitan
Tanggal Rilis Berita : 24 Agustus 2022, Pukul 11:20 WIB, Telah dilihat 17 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Pacitan
87da66b9-c3c6-4ba4-a92f-64ba7c7175aa.jpg

Pacitan, 24 Agustus 2022. Pengadilan Agama Pacitan melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dari pihak berperkara yang bertempat di Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Pemeriksaan Setempat dilakukan terhadap sejumlah objek sengketa dalam perkara Kewarisan dengan nomor perkara 361/Pdt.G/2022/PA.Pct, yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 21 April 2022. TIm yang terdiri dari 3 orang Majelis Hakim, yaitu Dra. Nur Habibah, Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, dan H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. dengan didampingi seorang Panitera Muda Gugatan, Dedy Rukmono, S.H. berangkat dari kantor Pengadilan Agama Pacitan menuju lokasi objek sengketa sekitar pukul 09.00 WIB.

Bersama dengan kepala desa dan beberapa staf desa Arjowinangun, tim pemeriksaan setempat melakukan pengukuran dan pengecekan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara kewarisan tersebut.

Pada umumnya, Hakim di dalam memeriksa perkara yang di dalamnya terdapat harta, seperti perkara warisan, harta bersama, ekonomi syari’ah dan sebagainya perlu melakukan sidang pemeriksaan setempat. Pemeriksaan Setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.